Search:  

Board of 2005 - 2006

2010-04-01

 

 

Chairperson: Mr. ZHANG Jianhui
Vice Chairpersons:  Ms. JIN Ying
Ms. CHEN Yi
Mr. LUO Jianying
Mr. HUANG Yu

Board Members

Ms. CHEN Yi Mr. CHEN Yigong (Justin)
Mr. GUO Yuchuan (Steven) Ms. HU Jing-Shan
Mr. HUANG Yu Ms. JIN Ying
Mr. LUO Jianying Mr. MU Jun (Steve)
Ms. SHI Xudong (Betty) Mr. YIN Zhongbin
Mr. YU Chen Mr. ZHANG Jianhui


Permanent Address 
Peking University Alumni Association of Northern California (PKUAANC) 
c/o Nanhai Arts Center 
510 Broadway, Third Floor
Millbrae, CA 94030 
USA Email Address 
PKUAANC@yahoo.com

The Board, the Executive Committee and the Advisors for the previous years

 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC