Search:  

Board of 1999 - 2000

2010-04-05

 

Term Year 1999 - 2000

President: Li, Qinmin
Vice Presidents: Feng, Jun (Jennifer)
Chen, Huxiong
Xiang, Xiaoou

 

Board Members: 
Chen, Huxiong Chen, Yigong (Justin)
Feng, Jun (Jennifer) Huang, Ming
Li, Qinmin Ma, Baolin
Shi, Zhengtao Song, Yang
Xiang, Xiaoou

 

Advisors: Shi, Xudong (Betty)
Chu, Yuguo

 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC